Magische Plekken Amsterdam

Nieuwe Kerk

Locatie
Dam, 1012 NP Amsterdam

Over het gebouw
Dit oude gebouw wordt sinds de 15e eeuw al de Nieuwe Kerk genoemd. Dat gebeurde om het onderscheid te kunnen maken met de Oude Kerk. Het inwonertal van de stad groeide zo snel dat de Sint Nicolaaskerk (de Oude Kerk) te klein werd. Er was dringend behoefte aan een nieuw kerkgebouw. Willem Eggert schonk de boomgaard naast zijn huis als bouwgrond. Hij was de financier en ook de bouwheer. In 1409 werd deze nieuwe katholieke kerk (als de Sint Catharina) in gebruik genomen. De plannen om het gebouw van een toren te voorzien zijn nooit gerealiseerd. Het rijke katholieke interieur werd tijdens de Beeldenstorm eind 16e eeuw verwoest. Sinds de Alteratie van 1578 is de Nieuwe Kerk protestants. De nationale zeeheld Michiel de Ruyter heeft er een praalgraf op de plek waar het altaar stond in de tijd van de katholieken.
Vanaf de inhuldiging van Koning Willem I in 1814 is de Nieuwe Kerk ook de plaats waar alle Nederlandse vorsten worden ingehuldigd. Kerkdiensten worden er niet meer gehouden. Het gebouw is vooral in gebruik als tentoonstellingsruimte. De kerk is open voor publiek (tegen betaling).

Leylijnplek
Volgens het boek van drs. Sietse van der Tuin “Fysica van de heiligheid’’ (blz. 348) is er een matig LC op de plaats van de viering. Ook is er een LC (eveneens matig) daar waar vroeger het altaar stond en nu de tombe van Michiel de Ruyter staat. De Nieuwe Kerk wordt ook genoemd door Dick van den Dool in zijn boek “Op zoek naar de draak in Limburg” op blzadzijde 71. Volgens hem staat deze kerk op een kerkenkruis, dat bestaat uit leylijnen die vijf kerken met elkaar verbinden. Naast de Nieuwe Kerk zijn dit de Oude Kerk, Zuiderkerk, Noorderkerk en Westerkerk.

Mijn ervaring op deze locatie
In de viering is de LC duidelijk voelbaar en dat is ook zo bij de graftombe van Michiel de Ruyter. Bovendien voel ik de energie van de leylijn bij de toren, als je onder het orgel staat. Op overige plekken in de kerk is dat minder het geval.

Geverifieerd door MonsterInsights