Magische Plekken Amsterdam

Noorderkerk

Locatie
Noordermarkt 48, 1015 NA Amsterdam

Over het gebouw
In de 17e eeuw groeide het aantal inwoners aan de grachten en in de Jordaan zo snel dat er behoefte was aan nieuwe protestantse kerkgebouwen. Zo werden de Westerkerk en de Noorderkerk gebouwd. Architect Hendrik de Keyser is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Noorderkerk. De bouw vond plaats van 1620 tot 1623. De kerk werd gebouwd als protestantse kerk. De plattegrond van het gebouw heeft de vorm van een Grieks kruis. De viering is in het midden van het gebouw. In de oksels zijn driehoekige dienstwoningen gebouwd. De kleine toren boven de viering is gemaakt door stadstimmerman Hendrik Jacobsz Staets en stadsmetselaar Cornelis Danckerts. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd de kerk gerestaureerd. Er vinden nog steeds protestantse kerkdiensten plaats. De kerk is op bepaalde tijden te bezoeken.

Leylijnplek
De Noorderkerk wordt genoemd door Dick van den Dool in zijn boek “Op zoek naar de draak in Limburg” (blz. 71). Volgens hem staat deze kerk op een kerkenkruis, dat bestaat uit leylijnen die vijf kerken met elkaar verbinden. Naast de Noorderkerk zijn dat de Westerkerk, Zuiderkerk, Oude Kerk en Nieuwe Kerk. Drs. Sietse van der Tuin heeft vastgesteld dat het LC zich precies in het midden van de kerk bevindt (zie bladzijde 58 van zijn boek “Fysica van de heiligheid”).

Mijn ervaring op deze locatie
De aanwezigheid van een leylijn is in de hele kerk voelbaar. Als ik onder de toren sta, waar de LC zou zitten, voel ik geen verschil met de rest van de ruimte. Mogelijk komt dat omdat het LC in het midden van de kerk zit, en zo uitstraalt naar alle overige delen van het gebouw. Ook heb ik ervaren dat de leylijnenergie in deze kerk anders aanvoelt dan op veel andere plekken. Zou dat iets te maken kunnen hebben met de aanwezigheid van de soms eeuwenoude graven in de kerk?

Geverifieerd door MonsterInsights