Magische Plekken Amsterdam

RK Kapel van de Vrouwe alle Volkeren en de Vrijburgkerk

kapel    kerk (2)

RK Kapel van de Vrouwe alle Volkeren en de Vrijburgkerk

Locatie kapel: Diepenbrockstraat 3,
1077 VX Amsterdam

Locatie kerk: Diepenbrockstraat 46
1077 WE Amsterdam

Over de gebouwen
Over de Kapel: in de jaren tussen 1945 en 1959 verscheen Maria 56 keer aan Ida Peerdeman, op verschillende locaties in Amsterdam. De RK Kapel aan de Diepenbrockstraat is in 1976 ingezegend. Het werd een bedevaartsplaats. De kapel werd ontworpen op basis van de aanwijzingen die zieneres Ida Peerdeman had gekregen in de verschijningen van Maria. De kapel is gebouwd in de voormalige garage van het woonhuis van mevrouw Brenninckmeijer-Schmutte, die het huis in 1970 ter beschikking had gesteld aan het Comité dat door Ida Peerdeman was opgericht. In de kapel bevindt zich het originele schilderij dat de Duitse schilder Heinrich Repke heeft gemaakt op basis van de beschrijving van Ida Peerdeman hoe Maria aan haar was verschenen. In 2002 werd de bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen erkend door de rooms-katholieke kerk. Nu komen dagelijks nog bedevaarders uit de hele wereld naar deze kapel.

Over de Kerk Vrijburg: De remonstrantse kerk werd gebouwd in de jaren 1932-1933 in de Diepenbrockstraat, op de hoek met de Herman Gorterstraat, naar een ontwerp van de architect J. Roodenburgh. De in Amsterdamse Schoolstijl opgetrokken kerk was de opvolger van de voormalige remonstrantse schuilkerk Vrijburg op de Keizersgracht (nu bekend als “de Rode Hoed”) en werd daarom “Nieuwe Kerk”genoemd. Sinds 2000 ongeveer heet de kerk Vrijburg. De kerk is nog steeds in gebruik.

Leylijnplek
Volgens drs. Sietse van der Tuin, in zijn boek “Fysica van de heiligheid” (blz. 58), heeft deze remonstrantse kerk een leycentrum op de westzijde van de kerkingang. Ook vermeldt hij dat het altaar van de kapel een matig LC heeft. Dat altaar is verbonden met het LC van de remonstrantse kerk, waarop de verschijning van Maria werd ervaren (zie blz. 61).

Mijn eigen ervaring met deze leylijnplek
Als ik voor de deur van de hoofdingang van de remonstrantse kerk sta, is de LC goed voelbaar.
In de kapel ervaar ik een serene sfeer die mij vanzelf in verstilling brengt. Het schilderij van “de Vrouwe van alle Volkeren” verbeeldt hoe Maria (vele malen) aan Ida Peerdeman is verschenen. Een bijzondere heilige plek.

 

Geverifieerd door MonsterInsights