Magische Plekken Amsterdam

Sloterkerk

Locatie
Osdorperweg 28, 1066 EL Amsterdam-Sloten

Over dit gebouw
De Sloterkerk is een protestantse kerk in de voormalige gemeente Sloten. Het dorp maakt sinds 1921 deel uit van Amsterdam en is nu onderdeel van Amsterdam-West. In 1063 wordt voor het eerst melding gemaakt van een kerk in Sloten, alhoewel deze, toen nog katholieke, kerk vermoedelijk stond ter hoogte van de huidige Suchtelen van de Haarestraat in Amsterdam-Osdorp. Omstreeks 1200 werd de kerk verplaatst naar de plek waar nu de Sloterkerk staat. In 1573 werd het oorspronkelijke gebouw door de Geuzen verwoest. De restanten werden in 1664 hersteld ten behoeve van de protestantse kerkdienst. Het gebouw werd een aantal malen door Rembrandt getekend omdat de predikant getrouwd was met een nicht van Rembrandts vrouw Saskia. Ook trouwde Rembrandts kleindochter Titia van Rijn in deze kerk. Het gebouw was halverwege de 19e eeuw dusdanig in verval geraakt, dat men het verving door een nieuwe kerk. Deze werd in 1861 in gebruik genomen.

Leylijnplek
Alhoewel de Sloterkerk in de literatuur niet beschreven staat als leylijnplek, heb ik de kerk toch bezocht. Mijn conclusie is dat ook deze kerk op een leylijn staat.

Mijn ervaring op deze locatie
Eeuwenoude historische gebouwen en plekken in de natuur kunnen veel indruk op je maken. Je ervaart dan de schoonheid en de magie van zo’n plek door de eeuwen heen. Dit is wat ik bij de Sloterkerk ervaar. Als ik rondom de kerk loop, voel ik krachtige leylijnen overal aanwezig. Bij de toren en aan de achterkant van de kerk is deze het sterkst. Dit gebied is omgeven door een prachtige haag. Daarbuiten zijn de leylijnen ook goed voelbaar. De kerk is niet toegankelijk voor publiek.

Geverifieerd door MonsterInsights