Magische Plekken Amsterdam

Nieuwmarkt (bij de Waag)

Locatie
De Waag, Nieuwmarkt 4,1012 CR Amsterdam

Over het gebouw
De Waag dateert uit de 15e eeuw, Het was oorspronkelijk een stadspoort, De Sint Anthoniepoort genaamd. In de 17e eeuw kreeg het gebouw een nieuwe bestemming: het werd de Waag. Ook daarna kreeg het nog een paar keer een andere functie, maar we zijn het gebouw de Waag blijven noemen. Nu ziet er een restaurant in. Het plein waarop het staat, ontstond pas in 1614. Door de uitbreiding van de stad was de rol van de Sint Anthoniepoort (nu Waag) als verdedigingswerk niet meer nodig. De grachten rondom de poort werden overkluisd. Zo ontstond het plein dat we nu Nieuwmarkt noemen.

Het plein werd een marktplein. Er werden markten gehouden. Dat gebeurt nu nog steeds. Ook werden er van overheidswege lijfstraffen uitgedeeld aan veroordeelden. Er werd zoals toen gebruikelijk was “gegeseld, gebrandmerkt en gehangen”. In de 19e eeuw vonden kermissen plaats, tweemaal per jaar. Met name de kermis in het najaar liep nogal een uit op relletjes en vechtpartijen. Er ontstond een volksopstand in 1876 toen het gemeentebestuur de kermis verbood.

Leylijnplek
Alhoewel deze plek in de literatuur niet beschreven staat als leylijnplek, ben ik toch op onderzoek uitgegaan. Ik stelde vast dat ook hier een of meerdere leylijnen zijn.

Mijn ervaring op deze locatie
Aan de zuidzijde van de Nieuwmarkt is de ingang van de Koningstraat. Als je op de hoek met de Koningstraat staat, kun je aan de andere zijde van de Nieuwmarkt de ingang van de Monnikenstraat zien. De krachtplek bevindt zich op de lijn van Koningstraat en Monnikenstraat. Steek de weg over, maar blijf de blik op de Monnikenstraat houden. Je passeert een streep op het plein die daarin is aangebracht met een ander type keien. Het voelpunt van de magische plek zit vier meter vóórdat je de tweede streep van keien tegen komt. Om precies te zijn: tussen de boom en de lantaarnpaal op de foto. Volgens mij zijn er nog meer plekken op dit plein. Maar deze trok het sterkst mijn aandacht.

Geverifieerd door MonsterInsights